logo

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH

   CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN TÍN

"Trao giải pháp - Nhận niềm tin"

Pháp chế Doanh nghiệp

• Cập nhật, cung cấp các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp

• Tư vấn bằng văn bản hoặc qua điện thoại mọi vấn đề pháp lý doanh nghiệp gặp phải

• Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ, các hệ thống form, mẫu dùng cho công tác quản trị và kinh doanh

• Giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp

• Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, công văn, thư từ trao đổi giữa tổ chức, doanh nghiệp... và/hoặc cơ quan nhà nước

• Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự để doanh nghiệp ký kết với khách hàng hoặc

• Rà soát, chính sửa dự thảo hợp đồng do khách hàng/đối tác gửi cho tổ chức, doanh nghiệp. 

• Rà soát, tư vấn, soạn thảo:

- Hồ sơ Điều hành doanh nghiệp Quy chế hoạt động; Biên bản họp;

- Các vản bản hành chính nội bộ của Công ty; Hồ sơ Pháp lý DN (Điều lệ Công ty; Thoả thuận, Biên bản góp vốn;

- Hợp đồng mua bán, sáp nhập, biên bản bàn giao; Hồ sơ giải thể, phá sản);

- Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Các nội dung thay đổi doanh nghiệp; Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.  

• Tư vấn, soạn thảo, rà soát Hồ sơ quản trị nhân sự: Nội quy lao động; Hợp đồng lao động; Quyết định về lao động, nhân sự

• Tư vấn, soạn thảo, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, hàng hoá, bảo hộ quyền tác giả,...

• Thay mặt hoặc tham gia với tổ chức, doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng/đối tác

• Đại diện doanh nghiệp trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba liên quan.

                                                                                                                                              

 

 

Thông tin liên quan

Pháp chế Doanh nghiệp

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN TÍN

 Quận 1: 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

 Quận Bình Thạnh: 180/85 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 0899 252 688

Email: luatthientin@gmail.com

 Website: http://luatthientin.com

Kết nối với chúng tôi

Facebook

Copyright Luật Thiên Tín

2019 Copyright © Luật Thiên Tín

zalo

logomess